2014 m. gegužės 15 d., ketvirtadienis

Somoje jau 282 žuvę angliakasiai

Kaip praneša energetikos ministerija žuvusiųjų skaičius pasiekė 282 iš jų  217 žuvusiųju buvo šiandien laidojami.

 Gelbėjimo darbai šachtoje vis dar vyksta, mėginama surasti 80 šachtoje likusių darbininkų.Gelbėjimo darbus sunkina besitęsiantis gaisras ir susikaupusios dujos.

Šiandien nelaimės vietoje apsilankė ir Turkijos prezidentas Abdulah Gul, išreiškė gilią užuojautą žuvusiųjų šeimoms, taip pat minėjo, kad reikalingi tyrimai dėl nelaimės jau pradėti.

Turkijos žmonių nepasitenkinimas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Turkijos valdžios darbu tik auga. Turkijos vyriausbė kaltinama neprisiėmusi pakankamai atsakomybės.

Į miestų aikštes išėjo studentai, įvairios profsajungos su šūkiu, jog tai ne avarija, tai darbinė žmogžudystė. 

2014 m. gegužės 14 d., trečiadienis

angliakasių netektis Somoje

Gegužės 13osios vakarą Turkijos pietuose prie Manisa anglies kasykloje įvykus elektros stoties gedimui įvyko sprogimas. Šią akimirką (2014 - 05 - 14 21:00 val) žuvusiųjų skaičius pasiekė 245. Gelbėtojai vis dar randa aukų, ko gero tai dar ne galutinis žuvusiųjų skaičius, nes su laiku mąžta viltis rasti likusių gyvų, gelbėjimo darbuose dalvauja ir patys angliakasiai.

Mirusiųjų kūnai nebetelpa morguose ir yra gabenami į šaldymo sandėlius.

Ministro pirmininko ir energetikos ministro pasisakymai tik paaštrino situaciją. Žmones papiktino, kad šie asmenys šią tragediją prilygino darbinei avarijai, kurios nutinkančios visame pasaulyje, tiek Anglijoje tiek Vokietiejoje ir t.t. tik ministras pirmininkas pamiršo, kad kalba apie avarijas vykusias dar devynioliktame amžiuje.

Dar neatslūgusios ir porinkiminės emocijos, kur buvo prisiminta, jog siekiant papirkti balsus buvo dalinami nemokami anglys.

Ministras pirmininkas Somoje taip pat buvo sutiktas su priešiškumu. 

Ach ponas Tayipai, kad ir tamsta turėtumei sąžinės... kaip ir vienas iš sužeistųjų lipdamas į greitosios pagalbos automobilį prašęsis nuauti jo purvinus batus, kad neištepliotų neštuvų... 
 
Tai skaudi nelaimė suvienijusi visą šalį, šiomis trimis gedulo dienomis kviečiama rengtis juodai.